บริการโอนเงินหยวนไปจีน

รับโอนเงินหยวน จ่ายเงินร้านค้าในจีน เรทถูก โอนวันต่อวัน ไม่มีค่าธรรมเนียม

- รับโอนเงิน จ่ายค่าสินค้า ร้านค้าต่างๆ ในจีน

- โอนวันต่อวัน

- โอนด่วน ได้เงินเร็ว ภายใน 30 นาที หรือ อย่างช้าที่สุด ภายใน 2 ชั่วโมงเท่านั้น

- เรทถูก

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน

รายละเอียดที่ลูกค้าต้องแจ้ง
1.เลขที่บัญชี
2.ชื่อบัญชี (ภาษาจีน)
3.ชื่อธนาคารเจ้าของบัญชี (ภาษาจีน)
4.สาขาธนาคาร (ภาษาจีน)
5.จำนวนเงินที่ต้องการโอน (หยวน)

รับเติมเงินเข้า Alipay , wechat รับโอนเงิน เติมเงินเข้า บช alipay , wechat 

โอนเงินหยวน โทร O95-9514194 เท่านั้น


หรือแอดไลน์ด้านล่างนี้

**หมายเหตุ**
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์บริการนี้กับลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งกับทางเราเท่านั้น เพือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรณีไม่ได้เป็น ลูกค้าขนส่งกับทางคาร์โก้เรา ลูกค้าต้องแนบใบสั่งซื้อทุกครั้งและเลขบัญชีที่โอนกับจำนวนเงินที่โอนต้องตรงในใบสั่งซื้อ