บริการจัดหาสินค้าตามต้องการ

บริการจัดหาสินค้าตามต้องการ จากโรงงานในจีน ในเว็บไซต์ต่าง


รับจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยคิดค่าบริการสินค้า ละ 1,500 บาท 
โดยจะการจัดหาบริษัท อย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า

หากมีการสั่งซื้อและนำเข้าผ่าน ไอดีทริปส์ 1,500 บาท จะนำมาหักลบกับค่าขนส่งทั้งหมด

หากท่านสนใจสินค้านั้นๆ และ ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน ไม่ว่าจะอยู่เมืองใดๆ ในจีน 
ทางเราสามารถ พาท่านไปยังโรงงานนั้นๆ ได้